Оптика SWAROVSKI е разработил иновативното приложение Lead distance, което дава възможност да се подготвим по-успешно за предизвикателствата, пред които се изправяме при лов на гонка. Отличните ловни умения са жизненоважна съставка за успешното ловно приключение. Това означава, че техниката ни трябва да бъде инстинктивна, тъй като да улучим движеща се мишена е много по-голямо предизвикателство от стрелбата по неподвижна такава. Приложението Lead distance ни помага да придобием по-добро усещане за реалното разстояние до движещата се мишена.

За кой е подходящо приложението?

   Приложението Lead distance e подходящо за ловци и участници в лов на гонка, които искат да увеличат знанията си и да подобрят способността си бързо и да преценяват разстоянията и скоростта, с която се движи мишената.Как работи приложението?

  • Избор на настройки

  Преди да започнете да ползвате приложението можете да изберете опциите, които ви подхождат (език, метрични или имперски измервания и т.н.).

  • Избор на променливи величини

  В приложението са достъпни следните променливи (в различни единици): разстояние, разстояние до мишената, скорост на куршума и скорост на мишената. Опциите за ловен терен включват гъста гора, поляна и открито пространство. Боеприпасите могат да бъдат въвеждани ръчно или с помощта на предварително подбрана селекция (патрон с ниска, средна или висока скорост). По отношение на вида плячка има избор между елен и дива свиня с различни размери. Разстоянието до мишената и нейната скоростта (движеща се, бягаща, бързо движеща се) също са променливи. Обучителната версия на приложението също така позволява регулиране на увеличението между 1-6x и избор на мерна скала.

Демо версия

   Това приложение на SWAROVSKI OPTIK предлага две различни версии: демо и обучителна версия. Демо версията позволява на потребителите сами да си настроят ловния сценарии, които искат да им се случи. В този случай разстоянието се показва автоматично.

Обучителна версия

  В обучителната версия програмата използва произволен генератор на числа, който избира различни ловни сценарии, така че потребителите да могат постоянно да се адаптират към нови ситуации - точно както в реалния живот. В този случай потребителите сами избират позицията на изстрела и след това да проверят дали е било изстрел в гърдите, дали трябва да търсят плячката или дали изстрелът е бил неуспешен. Програмата анализира всеки един изстрел и записва всичко в общ набор от статистически данни. Това позволява на потребителите да проследяват обучението си и подобренията, които са направили.

Приложението може да бъде свалено безплатно от Google Play. 


                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Източник: https://aa.swarovskioptik.com/