Бинокълът се състои от две, съединени заедно, зрителни тръби. Най-често тези тръби са съединени с панти и имат общ механизъм за фокусиране. Възможността за създаване на общ образ от двете зрителни тръби осигурява реалистично усещане за дълбочина.

   В зависимост от вида на призмите, които са включени като изправящ елемент на образа биноклите са два вида - с правоъгълни призми (призми на Поро) и с призма с покрив (Roof-призма). От вида на призмите зависи и конструктивната форма на тялото на бинокъла. Освен, че изправят образа призмите скъсяват и оптичната ос, като по този начин биноклите стават по-компактни.
Бинокли с правоъгълни (Porro) призми

​   При системата с Porro призми, за да се изправи образът, светлинният лъч преминава през две триъгълни правоъгълни призми. Те са разположени по определен начин една спрямо друга, като основата на едната призма припокрива наполовина основата на другата. Двете призми са завъртени на 90°. По тази причина всяка от тръбите на бинокълът придобива по-обемна и стъпаловидна форма.

   Porro призмите са по-старите от употребяваните инструменти при биноклите. Те са по-големи и по-тежки от roof призмите и поради тази причина цялата конструкция на porro бинокъла става по-тромава. От оптична гледна точка Porro биноклите са доста полезни и вършат добра работа, а също така са и по-евтини. 

 


Бинокли с Roof призма или призма с покрив

   

При системата с Roof призми за изправяне на образа се използват две призми, които са различни по вид. Едната е триъгълна неравнобедрена призма и това е т.нар. призма с покрив. Изходната повърхност на едната призма припокрива напълно входната повърхност на втората. По този начин оптичните оси на обектива и на окуляра остават на една линия. Този вид бинокли се познават по цилиндричността (или конусовидността) на тръбите.

   Главното предимство на roof призмата е нейният размер и форма. Тя е по-малка и компактна от Рorro призмата и може да се инсталира на много по-малко място от нея. Това прави бинокълът с roof призма доста по-добър за носене и поддръжка за повечето хора. Необходимостта от прецизно изравняване при roof призмите има положителен страничен ефект, от който може да се извлече полза. 


Как се означават биноклите?

Стандартния бинокъл се означават с два номера, които показват увеличението и диаметъра на обектива - например 8Х40 или 7Х35.

Увеличение при биноклите

Увеличение - това е степента на приближение на обекта сравнен с невъоръжено око. т.е. ако един бинокъл има 9Х увеличение, това означава, че с него обектът на наблюдение ще се вижда 9 пъти по-близо отколкото ще се вижда същия обект с просто около.

При биноклите с подвижен обектив (наричани още бинокли с променливо увеличение), в първите два от три номера, представят диапазона на подвижност. В 7-15x40, например бихте могли да промените увеличаването от 7 до 15 пъти.

Някой зависимости свързани с увеличението са:

 • С нарастване на увеличението се намалява зрителното поле. 
 • Голямото увеличение в повечето случаи изисква използването на статив, за да се избегне голямото трептене на образа при държане в ръце.
 • С увеличението расте и масата на бинокъла, още една причина за използване на статив за по-комфортно наблюдение.
 • Съществуват и бинокли с променливо увеличение. Тази промяна се постига чрез преместване на една или няколко лещи в окуляра, при което се променя фокусното му разстояние. Това, обаче води до влошаване на образът при определени или при всички степени на увеличения.

Ефективен диаметър на обектива на бинокъла

Вторият номер от бинокъла – например 40 в 8x40 или 25 в 8x25 – е диаметърът (ширината) на всяка предна леща, измерена в милиметри. Този номер директно влияе върху представянето. 

По-големият диаметър на обектива осигурява по-голям поток на светлина, което води до по-ярка, контрастна и детайлна картина.

Диаметър на изходния лъч

   Най-просто казано това е диаметърът на лъча светлина, който излиза от окуляра и влиза в човешкото око.

Зависимости на диаметъра на изходния лъч спрямо качеството на картината:

 • За да можете да наблюдавате през бинокъл диаметъра на изходния лъч трябва да бъде приблизително равен на диаметърът на зеницата на окото. Това е необходимо, за да се получи оптимално предаване на светлината.
 • Когато диаметърът на изходния лъч (още : диаметър на изходната зеница) е по-малка от зеницата на окото тогава образът е със затъмнени краища на изображението.
 • Когато диаметърът на изходната леща е по-голям от този на зеницата, значителна част от светлината идваща от бинокъла не се използва пълноценно.

   Тъй като диаметърът на човешката зеница варира в зависимост от условията на наблюдение, идеалният размер на изходната леща ще зависи от конкретната задача. Например светлосилен 7х50 бинокъл обикновено има изходна леща около 7mm - точно толкова, колкото е максималния диаметър на човешката зеница през нощта. По този начин се постига минимална или никаква загуба на оскъдната светлина. При дневна светлина, обаче зеницата се затваря до около 4mm в диаметър, което означава че половината от светлината изобщо няма да достигне до ретината. По-компактните 8х32 бинокли например имат приблизително около 4mm изходна леща, което е напълно достатъчно при дневна светлина, но това ги превръща в бинокли само за дневни наблюдения. През нощта те са неизползваеми.

 

Какво е поле на наблюдение?

   Полето на наблюдение е количеството територия, което виждате, когато погледнете през бинокъла. Представете си около 1000 метрова ограда. Ако бинокълът има поле на наблюдение 100м. на 1000м. Вие ще видите 100м. от оградата. Ако полето на наблюдение е 70м. ще видите 70м от оградата. Прието е полето на наблюдение да се определя на 1000 м. 

   Полето на наблюдение се определя от две неща. Първото е увеличението. Като цяло, колкото повече увеличението расте, толкова полето на наблюдение намалява. Бинокъл 10x ще покаже по-детайлна картина на ограда от 1000м. от 8x, но няма да покаже толкова голяма част от оградата. Второто нещо, което определя полето на наблюдение на бинокъла е начина, по който окулярът е конструиран. Окулярите, конструирани с широк ъгъл и голямо оптично качество са скъпи. Евтините бинокли с широкоъгълни окуляри обикновено не са толкова точни, както стандартните бинокли.

  Зрителното поле може да бъде изписано и в дъгови градуси, като се нарича още "ъгъл на виждане" - например 6.5°.

Какво е относителна яркост?

   Това е коефициент, който е математически свързан с диаметъра на изходния лъч и на практика представлява площта на лъча.

ОЯ = (dил)2

където: ОЯ - относителна яркост; dил - диаметър на изходния лъч на окуляра на бинокъла измерен в [mm];

Пример: За бинокъл 10х50 изходната зеница е равна на 5mm, а относителната яркост - 25. По-голямата стойност показва възможността за по-пълноценно използване на бинокъла нощем и при намалена светлина.

    Относителната яркост също не бива са се приема прекалено буквално, тъй като се отнася за всички бинокли еднакво, без значение от химическия състав на лещата или от оптичните качества.

Какво е Bak4 и Bk7?

   Това е нивото на оптичното стъкло, използвано в призмите на биноклите. Всички качествени бинокли са Bak4. Само по-евтините бинокли използват Bk7.Какво е покритие на лещата?

   Това е химическото покритие на лещата на бинокъла, за да прави образа ясен. Когато светлината попадне върху лещата, определен процент от нея се губи. Тъй като в бинокъла се използват много лещи, то бинокъл, в който не се използват лещи със специално покритие ще изгуби половината от попадналата в него светлина. Различаваме лещи с три вида покритие, който се използват при биноклите: с цялостно покритие, с многослойно покритие и с цялостно многослойно покритие.

 • Бинокъл с цялостно покритие е с най-старите и най-непрактичните лещи. Те са покрити само с един пласт Магнезиев флуорид. Този вид покритие ще откриете само при евтините бинокли и те няма да произведат образ толкова ясен, колкото биноклите с лещи от многослойно покритие.
 • Най-доброто покритие на лещите при ръчните бинокли е многослойното напластяване от специални химикали. Този вид покритие се нарича многослойно покритие и то позволява максимума количество светлина да премине през лещата.
 • Бинокъл, чиито всички лещи са с многослойно покритие са fully multy coated (FMC) –това са бинокли с цялостно многослойно покритие. Той произвежда най-ясният образ от всички. И така всички бинокли с максимално качество са FMC.

Какво е „здрачов“ фактор?

   Това е математическа формула, която предполага до колко детайлно може да се види образът при слабо осветление. Този фактор е корен квадратен от увеличението на образа. При 10x40 ще имаме „здрачов“ фактор 20 (корен квадратен от 10 по 40). И тази величина не бива са се приема прекалено буквално, тъй като се отнася за всички бинокли еднакво, без значение от химическия състав на лещата или от оптичните качества.

Какво е централно фокусиран бинокъл?

   Такъв вид бинокъл използва само едно колело за настройка на фокуса при наблюдение. С него може да се фокусират предмети, както на близо, така и на далеч. Поради тази причина това е най-често употребяваната фокусираща система при биноклите.

Какво е индивидуално окулярно фокусираща система (или IF система)?

   Индивидуално окулярно фокусираща система на бинокъла изисква да фокусирате всеки окуляр по отделно, когато гледате към определен обект, но веднъж фокусирани за вашите очи, обекти от 36.5м нагоре – до безкрайност са винаги на фокус и не изискват допълнително фокусиране. Това е страхотна система за предмети на средно голямо и голямо разстояние, но не е подходяща за работа в близък план. IF биноклите са най-често срещаните в астрономически и морски бинокли.

Кои са биноклите без фокус?

   Това е икономичната версия на биноклите с индивидуално окулярно фокусираща система. В този случай окулярите са заключени фабрично и не могат да се настройват. Това означава, че не бихте могли да фокусирате предмети по-близки от 36.5м. Както и, че бинокълът не може да бъде нагласян с различна сила на зрението за лявото и дясното Ви око. Това е сериозен недостатък за повечето хора като се има предвид, че голяма част от тях виждат по-силно с едното си око.

Какво е диоптрично нагласяне при биноклите?

   Диоптричното нагласяне при биноклите, позволява да се компенсира разликата в силата на зрението между лявото и дясното око. Тъй като повечето хора виждат различно с двете си очи, това е характерна черта на повечето бинокли, с изключение на тези без фокус. 

  Традиционно настройката на диоптъра се намира на десния окуляр, но много бинокли днес употребяват отделни колелца или отделнии механизми в централната част.

Какво е вътрезенично разстояние?

   Това е разстоянието между зениците на очите. Всички бинокли могат да се разширяват или стесняват за хората с по-широки или по тесни лица, които биха имали проблем със стандартен размер бинокъл.

Какво е близък фокус или най-близко фокусно разстояние?

   Това е минималното разстояние, при което бинокълът ще фокусира предмета на наблюдение. Бинокълът няма да фокусира предмета на по-близко от това разстояние. Тази характеристика е изключително важна за някои приложения като наблюдението на птици например.

Основни правила за поддръжка на биноклите

  Няколко основни правила, които можете да спазвате, за да поддържате бинокъла си в отлично състояние:

 • Когато не използвате бинокъла, слагайте го в калъфа по време на носене и транспортиране. -
 • Сваляйте капачките на окулярите, само когато искате да наблюдавате нещо.
 • Никога не насочвайте бинокъла директно към слънцето - това може сериозно да увреди зрението ви.
 • Избягвайте да оставяте бинокъла на места с висока температура, например до стъклото на прозореца в автомобил.
 • Никога не почиствайте външните лещи на бинокъла, без преди това да отстраните попадналите върху тях песъчинки и прашинки.
 • За почистване използвайте само специална мека кърпа за почистване на обективи - никога не използвайте течни разтворители.