Когато търсите да закупите нож, ще попаднете на номер в спецификациите с „RC“ след него. Този номер представлява Скалата за твърдост на Рокуел (Rockwell).

Какво е твърдост на Rockwell?

Най-ясният отговор е, че твърдостта на Rockwell се отнася до това колко устойчив е метален предмет, като острие на нож, на проникване и трайна деформация от друг предмет. Това е измервателна система за металургична проверка, която определя колко е твърда и здрава стомана като тази, използвана в производството на ножове. За да изразят точно металната твърдост, инженерите използват стандартен процес, наречен тестване на Рокуел.

При производството на остриета за ножове рейтингите на твърдост следват предварително определена диаграма, която обикновено се нарича скала на Rockwell C. Колкото по-голямо е числото по RC скалата, толкова по-твърда е стоманата. И обратно, колкото по-ниско е числото на скалата RC, толкова по-мека е стоманата. Повечето сплави в ножовете варират от меки стомани в диапазона RC45 до твърди метали, класифицирани в категорията RC60.

Погрешно е схващането, че високият рейтинг на RC означава по-качествени ножове. Твърдостта на стомата на острието зависи изцяло от предназначението на ножа. Като обикновено правило, по-меките стомани като тези с RC45 са по-трайни и издържат на удар по-добре от твърдата стомана с RC60. Остриетата от твърда стомана остават остри за по-дълго от мекия материал. Те обаче могат да бъдат крехки и да са склонни да се натрошат или дори да се разбият при натиск.

Опитните производители на остриета за ножове проектират своите продукти, за да отговарят на предназначението им. Те се стремят към баланс между мека стомана с мащаб RC, която остава здрава, и твърд материал с мащаб RC, който запазва остър ножа за дълго време. За да получат подходящата стомана за предвиденото приложение, производителите на качествени ножове предвиждат специфична якост на стоманата. След това я тестват, за да се уверят, че острието отговаря на точното число по скалата на твърдост по Rockwell.

Кой използва скалата за твърдост на Rockwell?

Всеки американски производител на стоманени продукти използва скалата на твърдост по Rockwell. Скалата RC е индустриален стандарт, независимо дали продуктите са лагери или ножове. Всички производители на стоманени продукти се позовават на:

  • Американски стандартен метод за тестване за твърдост на Rockwell
  • Международна организация по стандартизация - тестване за твърдост на Rockwell (ISO 6508-1 Метални материали).

Защо трябва да се ползва скалата за твърдост на Rockwell?

Причината, поради която всички производители на стоманени изделия използват скалата на твърдост на Rockwell, е, че позволява еднаквост в отчитането на резултатите от теста. Всички в стоманената индустрия разпознават скалата на твърдост на Rockwell. Те бързо разпознават якостта на стоманата от един поглед на нейния рейтинг на Rockwell. Системата Rockwell е общоприета като изходно ниво на твърдост. Това е особено важно при производството на остриета за ножове.

Друга причина, поради която производителите на ножове и други производители на стоманени продукти се позовават на скалата на твърдост на Rockwell, е, че е лесна за използване и работи самостоятелно без допълнителни механизми. Тестването на Rockwell е бързо и изключително надеждно. Няма нужда от вторично микроскопско изследване, тъй като тестовете на Rockwell са външни приложения на сила и се измерват математически.

Как се извършва тестването за твърдост на Rockwell?

Измерването на твърдостта на Rockwell изисква прилагане на специфична статична сила върху метална повърхност за определено време, като се използват прецизни процедури за измерване. Резултатите се изразяват с математическа формула, свързана със съответно число по стандартната скала на Rockwell.

Следващият видеоклип от Materials Science 2000 предоставя чудесно обяснение на тестването за твърдост на Рокуел:

 

Какво реално обозначават числата?

Числото на твърдостта на Рокуел не е същото като изчисленото измерване на диференциална дълбочина. По-меките метали позволяват по-дълбоко проникване от по-твърдите метали, така че стойността B - A винаги ще бъде по-висока за тестваните меки метали, отколкото твърдите метали. Номерът на скалата на твърдост по Rockwell изглежда обратен на изчислението на диференциална дълбочина. Например, меката стойност на Rockwell е 45, докато твърдата стойност е 60.

Какво означава висок RC рейтинг?

Колкото по-голямо е числото, толкова по-твърда е стоманата. Колкото по-твърда е стоманата, толкова по-дълго ще се задържи остра. Колкото по-дълго се задържи остра, толкова по-рядко трябва да я острите. От друга страна, колкото по-твърда е стоманата, толкова по-крехка е тя. И така, това се свежда до предпочитанията и използването на острието. Колко често сте готови да го точите и за какво ще го ползвате. Стоманите с висок рейтинг заемат своето място в производството на индустриални ножове. Има обаче точка на твърдост, която е непродуктивна. Изборът на подходящата твърдост на стоманата за производство на ножове може да бъде труден. Това е нещо, което изисква професионална помощ.

Какво означава нисък RC рейтинг?

Ниските стойности на RC показват по-мек състав на стоманата. Меките стомани са пластични, което означава, че могат да се огъват и отклоняват по-добре от твърда и чуплива стомана. Остриетата от мека стомана се изхабяват по-лесно, но за сметка на това се и острят много лесно. Това не налага наличие на скъпи средства за острене, както и специфични умения.

Няколко съветa за предотвратяване на лоша покупка:

  • Важно е да знаете, че якостта на стоманата не е свързана с качеството. 
  • Ключът е съчетаването на правилната твърдост на стоманата с правилното приложение.
  • Ако видите брадва значително над 55 Rockwell, това вероятно е прекалено твърда и острието ще се назъби при силнаа употреба - избягвайте тази покупка.
  • Избягвайте също ножове за хвърляне над 55 Rc. 
  • Ако ножът е сгъваем и е много под 54, той е изработен от твърде мека стомана, за широко ползване.

 

Тестът Rockwell е много важен за производителите и потребителите. За производителите този тест спомага при правилното поддържане на контрола на качеството. За потребителите, тестът Rockwell е мярка за качество.


Източник:

  • https://www.yorksaw.com/rockwell-hardness/
  • https://www.hardnesstesters.com/test-types/rockwell-hardness-testing