Какво е IP защита?

IP защита е термин, обозначаващ степента на защита на даден уред от въздействието на околната среда и по-точно защита от проникване на твърди частици или флуиди в корпуса на уреда, наричан понякога синонимно Международна оценка за защита. IP защитата дава на клиентите ясна индикация за устойчивостта на елемента към различни видове нежелано проникване. Проникването на външни елементи може да доведе до нарушаване работата на устройството или до пълното му увреждане, както и до нараняване на намиращи се в близост хора.

Абревиатурата IP често се интерпретира и като Ingress Protection или защита от проникване.

Въпреки че може да срещнете леки разлики в рейтингите на IP в зависимост от това къде по света купувате, те са стандартизирани в повечето региони: във Великобритания IP кодовете се присвояват в съответствие с британския стандарт BS EN 60529: 1992. В Европа те отговарят на стандарта IEC 60509: 1989 и в международен план отговарят на сертификацията EN 60529.


Защо има IP система за защита ?

Причината за наличието на универсална система за IP защита е, за да могат купувачите и потребителите да бъдат уверени в това колко безопасно е да използват определени електрически или механични стоки в специфична среда и приложения.

За разлика от по-неясните маркетингови термини като „водоустойчив“ - които не дават непременно ясна дефиниция точно къде и до каква степен даден елемент може да устои на проникването на влага - IP защитата е създадена, за да осигури далеч по-конкретна информация.

Всяка от цифрите в IP рейтинга разкрива подробна информация за точното ниво на защита / устойчивост, която може да се очаква от въпросния елемент.


Какво означават двете цифри в IP рейтинга?

Оценката се състои от буквите IP, последвани от две цифри, колкото по-голям е броят, толкова по-добра е защитата. 

IP65 = Първа цифра - твърди вещества

Първата цифра показва нивото на защита от проникването на твърди чужди предмети, от инструменти или пръсти, които биха могли да бъдат опасни, ако влязат в контакт с електрически проводници или движещи се части, до замърсявания във въздуха и прах, които могат да повредят веригата.

IP65 = Втора цифра - течности

Втората цифра определя защитата на оборудването срещу различни форми на влага (капки, спрейове, потапяне и т.н.).

Например продукт със защита IP65 е с ниво 6 на защита от твърди частици и ниво 5 на защита от течности.

В някои случаи, ако обектът има само единия вид защита, се използва буквата X, за да замести другия вид. Например IPX4 означава, че липсва защита от твърди частици, а степента на влагоустойчивост е 4. Или друг пример – IP5X означава, че има степен 5 на защита от проникване на твърди частици и липсва напълно влагозащита.

В следващата таблица се виждат възможните стойности и съответстващите им нива на защита.

 

Първа цифра Защита от проникване на твърди частици Втора цифра Защита от проникване на течности
0 Без специална защита. 0 Без специална защита.
1 Защитен от твърди предмети до 50 мм и от случайно докосване с ръка. 1 Защитен от вертикално падащи капки, напр. кондензация.
2 Защитен от твърди предмети до 12 мм и от случайно докосване с пръст. 2 Защитен от пръскане с ъгъл до 15 градуса.
3 Защитен от твърди предмети до 2.5 мм (инструменти или кабели). 3 Защитен от пръскане с ъгъл до 60 градуса.
4 Защитен от твърди предмети до 1 мм (фини инструменти или проводници). 4 Защитен от пръскане от всички посоки.
5 Ограничена защита от прахови частици и пълна защита от контакт. 5 Защитен от струя с ниско налягане от всички посоки.
6 Пълна защита срещу проникване на прахови частици и пълна защита от контакт. 6 Защитен от струя с високо налягане от всички посоки.
    7 Защитен от кратко потапяне на дълбочина до 1 м
    8 Защитен от високо налягане и от дълготрайно потапяне на дълбочина.

Видове продукти с IP оценка? 

На пазара се предлагат многобройни продукти с IP оценка. Стандартизацията на тези кодове е това, което позволява на клиентите и потребителите да получат ясно разбиране за способностите и ограниченията на всеки продукт в различни сценарии.

За някои предмети от ежедневието ни е от ключово значение да притежават подобна защита в някаква степен, за да може надеждно и безопасно да изпълняват функциите си. Например различни представители на потребителската електроника, които носим със себе си и излагаме на влиянието на климата и околната среда, като мобилни телефони, радиостанции, фенери и друго лично осветление.

Аксесоари и инструменти с IP защита (Скоби, винтове и гайки, допълнителни панели, стелажи или разделители за добавяне към основната рамка на корпуса, брави, клавиши и клавиатури).

Статичното осветление, което е подложено на влага и прах също се нуждае от защита и от правилното и обозначаване от производителя. Например всички видове градинскo и парково осветление, улично осветление, фасадно осветление и декоративни, празнични светлинни украси. На практика всички осветителни тела, предназначени за употреба на открито. Но не само – често промишленото осветление и оборудване се нуждае от прахо и/или влагоустойчивост, а в домашната среда осветлението и електроуредите за банята и кухнята имат нужда от влагозащита.

Някои други типични продукти, които изискват защита от навлизане, са компоненти в автомобилни и военни приложения.

Източник:

  • https://uk.rs-online.com/
  • https://www.rainfordsolutions.com/ip-enclosure-ratings-and-standards