DDupleks е опитен дизайнер и производител на боеприпаси, предлагащ иновативни и висококачествени патрони за пушки за лов, военни патрони и за нуждите на правоприлагащите органи. Конструкцията на патроните е базирана на уникални производствени технологии и материал - стомана.

  Стоманените бренекета , произвеждани от DDupleks са коренно различни от традиционните оловни бренекета, използвани масово години назад във времето. Въпреки, че е нетипичен материал за изработка на боеприпаси, стоманата осигурява възможността бренекето да бъде оформено по най-благоприятен начин за техните летателни характеристики и експанзивен ефект. В резултат тези бренекета имат необичайни качества, безспорно конкурентни на тези на традиционните оловни куршуми.

Основните предимства:

  • Висока точност

 Методът за производство на боеприпасите на D Dupleks се различава от класическите техники. Ето защо, стоманените бренекета имат различни вътрешни и външни балистични данни на полета, както и специфична балистика на удара/въздействието. При изстрелването на оловно бренеке, тялото му се деформира още по време на изстрела и след напускането на цевта формата му е различна в сравнение с преди изстрела. D Dupleks патроните са изработени от твърд материал, който гарантира, че последните ще запазят напълно формата си по време на целия полет до самото им попадение. Полиетиленът, използван в конструкцията на патроните е много твърд и дори след гъвкава деформация от максималното налягане при изстрел, последният се връща към предишната си форма.

  • Високо ниво на безопасност

Стоманените бренекета могат безопасно да бъдат изстрелвани от всички гладкоцевни пушки и през всички стандартни шокове. Диаметърът на стоманеното тяло на патрона се изчислява за всеки калибър, за да се гарантира напълно безопасното му преминаване през възможно най-тесния стандартен шок за пушка. Също така дължината – тя е проектирана така, че да бъде не по-малка от диаметъра на цевта. Това елиминира възможността по време на изстрела патрона да се завърти под остър ъгъл и да повреди цевта отвътре. Високата точност на стоманените бренекета и способността им да устояват на рикошет увеличават значително безопасността по време на лов или спортна стрелба, дори и при стрелба на по-далечни разстояния.

  • По-големи разстояния при стрелба

Оловото е мек метал и характеристиките му до известна степен ограничават производителите на патрони. Така например, повечето оловни патрони имат еднакъв диаметър във всичките си дължини. D Dupleks използва стомана за изработката на своите бренекета, която за разлика от оловото, позволява патроните да бъдат изработени с различно и по-добро разпределение на масите и по-добър баланс. Ето защо, стоманените бренекета са по-добре балансирани и могат да са с форми, които никога не могат да бъдат постигнати от оловните патрони. Баланса на теглото между върха и „опашката“ на патрона, заедно със задната конусовидна повърхност вършат чудесна работа при стабилизиране на куршума по време на полет. Балансиращият конус и стабилизиращата задна тапа предотвратяват пада на куршума по време на полет. Тялото на патрона е идеално центрирано и обвито в полимер от висококачествена техника, като всичко това създава безупречния патрон за лов. Благодарение на идеалния им баланс и различна форма, стоманените бренекета са по-точни от оловните особено при стрелба на дълги разстояния.

  • По-големи пробивни възможности

Оловните бренекета са изработени от мек материал и когато се удрят по пътя си в някакви препятствия (като дънери, клонки, храсти и т.н.) могат да се деформират. Удряйки разни препятствия, оловото променя повърхността си, а това от своя страна предразполага към „подхлъзването“ на куршума по възпрепятстващата го повърхност и променя първоначалната му траектория – ефект, наречен рикошет. Противното се случва с монолитните бренекета по дизайн на D Dupleks – когато се ударят в някакво препятствие по-меко от стомана, първо - запазват формата си, после го пробиват и продължават първоначалната си траектория на полета. Ефектът от запазване на първоначалната траектория е най-забележим при експериментална стрелба по различни метални конструкции. Куршумът не се разпада, вместо това прехвърля изцяло енергията си до целта си.

  • Контролирана деформация още от първия момент

Благодарение на специалния дизайн на бренекетата и контролираната деформация, стоманеното бренеке се разширява още в първия момент от влизането му в тялото на животното. Куршумът не се разширява, ако се удари в много гъста трева или храсти. За разлика от стоманените бренекета, които се разширяват мигновено, разширяването на оловните куршуми е възможно само ако се ударят в големи кости, т.е. дълбоко навътре в животинското тяло. Диаметърът при разтворено състояние, на Dupo 28 е 30 мм., на Rossa 32 – 27 мм, а на Hexolit 32 – 36 мм. В зависимост от това, къде бренекето е ударило животното, от неговата най-предна част до край на трансфера на енергия, последния може да запази формата си на максимално разширение. Или може да се разцепи в широк конус от парчета, състоящи се от основната част на куршума и шест правилни и по-малки части.

  • Незабавен хидродинамичен ефект на шоковата вълна

За разлика от класическите бренекета, стоманените D Dupleks прехвърлят енергията си в тялото на животното по различни начини. Особенно различен е ефектът от разширяването на куршума при попадение. Незабавното разширяване на бренекето и голямата му предна част, заедно с екстремно голямата енергия при проникване произвеждат от своя страна много ефективна хидродинамична шокова вълна вътре в тялото на животното. Това предизвиква незабавен летален изход, който е едновременно добре видим и потвърден от биохимичните анализи на месото. Ако животното умира бавно от нараняване, причинено от оловен куршум, месото му съдържа далеч повече нездравословни частици, в сравнение със ситуация, в която животното е убито със стоманен куршум D Dupleks.

  • Комбиниран ефект при попадение 

След първия момент на попадането на куршума в целта, разширяващото се бренеке, удвоява диаметъра в предната си част и осигурява максимално проникване с масивни кръвни следи. След като предната част се е разпаднала, проникването на куршума вече се осигурява от седем елемента – дълбоко проникваща основна част на куршума и конус от шест парчета. Фрагментацията на бренекето осигурява много по-голяма зона на въздействие в сравнение с който и да е друг монолитен оловен куршум. Хидродинамичният шоков ефект удря върху дихателната, кръвоносната и нервната система и прекратява жизнените процеси на животните моментално. Всеки от тези три ефекта е достатъчно мощен, за да осигури бърз и смъртоносен резултат.

 

 

 

 

 

 

 

 

     Източник: https://www.ddupleks.com/